Gia Vị Chà Ướp Hải Sản X-BBQ Premium SEAFOOD RUB – ASIAN FLAVOUR 120ml

52.000 

Thành phần gia vị: Muối hồng, đường nâu, tiêu, hành, nghệ, paprika, rosemary, bay leaf, coriander.