Sáp tôi chảo gang BuzzyWaxx Original

299.000 

Thành phần:

Dầu hạt nho
Dầu canola
Sáp ong (từ Bắc Carolina)