Bếp nướng than GREEN HILLS Barrel SK29A Charcoal BBQ Grill

3.800.000 

Bếp nướng Bếp nướng than GREEN HILLS Barrel SK29A Charcoal BBQ Grill là người bạn đồng hành hoàn hảo cho những bữa tiệc BBQ vui vẻ.

Bếp cung cấp nhiều khả năng nướng và biến mọi bữa tiệc nướng thành một sự kiện.