Chính sách vận chuyển của X-BBQ.COM

ĐƠN HÀNG BẾP
  Giá sản phẩm <5000.000 Giá sản phẩm >=5000.000
Nội thành HCM Nội thành: 50k
Ngoại thành: 100k
Freeship
HN & Tỉnh thành khác Sẽ báo cụ thể theo từng tỉnh/ thành Freeship
ĐƠN HÀNG PHỤ KIỆN
  Tổng Đơn hàng <2000.000 Tổng đơn hàng >=2000.000
Nội thành HCM 20k Freeship
Hà Nội + Ngoại thành + Tỉnh thành khác 40k Freeship
Lưu ý:
+ Đối với khu vực Hồ Chí Minh: Các khu vực bắt đầu bằng Quận thì được tính là nội thành, huyện được tính là ngoại thành.