Lò nhóm than Green Hills Charcoal Starter

310.000  265.000 

Dụng cụ này thiết kế để giúp bạn nhanh gấp đôi việc nhóm lửa bếp nướng than.

Có kích thước lớn, phù hợp với than cục và hoàn hảo với cả than bánh.

Tay cầm mát mẻ bảo vệ bàn tay của bạn khỏi nhiệt.