Nướng gián tiếp và nướng trực tiếp là gì ?


Nướng trực tiếp và gián tiếp là hai cách khác nhau để nướng thức ăn.

Nướng trực tiếp thường sử dụng nhiệt rất cao và nướng thức ăn nhanh chóng.

Trong khi nướng gián tiếp sử dụng nhiệt độ thấp hơn, cần nhiều thời gian hơn và thức ăn ngon hơn.

1.Nướng trực tiếp:

Trực tiếp nướng thức ăn của bạn ngay trên nguồn nhiệt.

Sử dụng nhiệt trực tiếp để làm khô thực phẩm nhanh.

Mất ít thời gian hơn để nướng với nhiệt trực tiếp, và thực phẩm có thể cháy nhanh chóng. Luôn phải quan sát thận trọng  thực phẩm của bạn với phương pháp này.

Thực phẩm cần mỏng hơn với hàm lượng nước và đường thấp hơn sẽ tốt hơn khi nướng nhiệt trực tiếp.

Steaks, cá, rau và các loại thực phẩm đấu thầu khác là những ví dụ tốt.

2.  Nướng gián tiếp

Khi nướng với nhiệt gián tiếp, thức ăn được đặt ở phần làm mát hoặc một bên vỉ nướng cách xa nguồn nhiệt.

Nhiệt độ trong khu vực này thường ở khoảng 225 độ F, vì vậy sẽ cần nhiều thời gian hơn.

Bạn có thể bắt đầu để thực phẩm ở khu vực trực tiếp và chuyển sang khu vực gián tiếp rồi kết thúc.

Đó là một cách tuyệt vời để nấu ăn nếu thức ăn của bạn có hàm lượng nước hoặc đường cao hoặc rất dày.

Ví dụ, các loại thực phẩm cứng hơn và lớn hơn như thịt quay, sườn và gà nguyên con làm tốt với nhiệt gián tiếp.

Với lò nướng gas, bạn chỉ cần đốt một nửa đầu đốt.

Và lò nướng than bạn đẩy than sang một bên.

Bạn cũng có thể sử dụng giá hâm nóng như một khu vực gián tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *