Tag Archives: nướng gián tiếp

Nướng gián tiếp và nướng trực tiếp là gì ?

Nướng trực tiếp và gián tiếp là hai cách khác nhau để nướng thức ăn. Nướng trực tiếp thường sử dụng nhiệt rất cao và nướng thức ăn nhanh chóng. Trong khi nướng gián tiếp sử dụng nhiệt độ thấp hơn, cần nhiều thời gian hơn và thức ăn ngon hơn. 1.Nướng trực tiếp: Trực […]