Vỉ nướng thép không gỉ Char-Broil Universal Stainless Steel Grate

1.490.000 

Nếu bạn cần thay thế vỉ nướng của bạn, vỉ lưới này có thể phù hợp với bếp nướng của bạn và bạn có thể gắn nó theo bất kỳ cách nào bạn muốn.

Kiểm tra lò nướng của bạn để đảm bảo lưới này sẽ phù hợp.

Cấu tạo thép không gỉ.