Giá đỡ sườn nướng Char-Broil Stainless Steel Max Rib Rack

470.000 

Giá đỡ sườn nướng giữ thực phẩm theo hàng.

Giá đỡ này giữ toàn bộ tấm sườn theo chiều dọc để nướng.