Bộ 2 Đĩa Sứ Bán Nguyệt Classic Joe

1.060.000 

Tấm làm lệch hướng bán nguyệt, được đặt giữa món nướng và than hồng, cắt bức xạ, và truyền nhiệt nướng bằng cách đối lưu và dẫn truyền, tức là nhiệt gián tiếp.

Chìa khóa là Thiết kế Giá đỡ một nửa, tất cả các thành phần được chia nhỏ một nửa để cho phép tính linh hoạt đa cấp và tính linh hoạt trên nhiều bề mặt.

Hệ thống nướng linh hoạt được cấp bằng sáng chế của Kamado Joe’s là một thiết kế nửa giá đỡ đa cấp mang tính cách mạng giúp bạn có thể nấu các loại thực phẩm khác nhau theo các kiểu khác nhau và nhiệt độ khác nhau cùng một lúc.

Bạn sẽ kết thúc bằng một bữa ăn hoàn hảo.