Giá treo đa năng Classic Joe Flexible Cooking Rack

1.060.000 

Giá treo Classic Joe Flexible Cooking Rack cho phép linh hoạt, tạo đa bề mặt, thay thế cho vỉ nướng thông thường.

Giá đỡ nhiều tầng mang lại cho bạn lợi thế lớn so với vỉ nướng tiêu chuẩn!

Phù hợp với lò nướng Classic Joe