Lò nướng than xông khói 625 Charcoal Grill Char-Broil

8.600.000