Lò nhóm than nhanh cháy Char-Broil

650.000 

Dụng cụ này thiết kế để giúp bạn nhanh gấp đôi việc nhóm lửa bếp nướng than.