Khay nướng đa năng Lodge 16.75 x 9.5 Inch Cast Iron Reversible Grill/Griddle

2.253.900 

Khay nướng gang đa năng 2 mặt hoạt động như một bề mặt nấu nướng kép với cả mặt phẳng và mặt sóng gân.

Phù hợp với hai đầu đốt trên mặt bếp lò.