Vỉ nướng thép tráng sứ Char-Broil 17.5″ Porcelain-Coated Pro-Sear Grid

510.000 

Vỉ nướng Char-Broil® 17.5″ tráng sứ Pro-Sear® sẽ làm nóng nhanh hơn và hạ nhiệt nhanh hơn so với lưới sứ tiêu chuẩn

Đảm bảo bạn có điều kiện nướng tối ưu.

Chiều dài điều chỉnh phù hợp với 44.45 cm đến 50.165 cm

KT : 44.45 x 1.27 x 19.38 cm