Tiêu Hạt Đỏ Hữu Cơ NAMYANG RED PEPERCORN – EU/ USDA ORGANIC 120ml / 90 gr

80.000 

Hồ tiêu chín sẽ chọn ra những quả tiêu căng mọng, chín đỏ, và đặc biệt là rất cứng, sau đó chà sát với nước để loại bỏ lớp vỏ.